За нас

Sogetsu Sofia Study Group е официалната група на лицензираните преподаватели към Sogetsu School of Ikebana във България.
В тази група членуват лицензирани преподаватели по икебана и техните ученици.

Ако искате да се обучавате по стандартите на Sogetsu School of Ikebana - Tokyo, сте попаднали на правилното място.

Всеки от нашите преподаватели има собствена база, необходимите учебни пособия, както и опит в преподаването на икебана и ще ви покаже техники и тънкости по време на процеса на обучение, както и ще разкрие вашия творчески потенциал.

Нашият екип

Sogetsu Sofia Study Group е основана от Мирослава Иванова, Председател, през Декември 2017г. Мирослава е най-младият и най-ентусиазиран преподавател в групата. През 2018г. преминава следващо преподавателско ниво 3 степен в Токио при Sumura Eiko sensei, Master Instructor в централата на Согецу.

Съ-председател на групата е Гергана Герова, която е учила икебана при Masae Ako в Сидни, Австралия. Тя е преподавател 3-та степен.

Другите преподаватели са Мария Колева и Богдана Нейкова, които практикуват икебана повече от 20 години в България. Те са учили икебана при Рима Мирска.

Мирослава Иванова
Мирослава Иванова
Гергана Герова
Гергана Герова
Богдана Нейкова
Богдана Нейкова
Мария Колева
Мария Колева